Išplėstinė paieška
 
 

Algebra (123 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skaičių sekos

  PowerPoint pristatymas. Aritmetinė progresija. Aritmetinės progresijos narių sumos formulė. Geometrinė progresija. Geometrinės progresijos bendrojo nario formulė. Geometrinės progresijos narių sumos formulė. Nykstamoji geometrinė progresija.
  Algebra, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-04-25
 • Skaitiniai metodai

  Apytiksliai skaičiai ir paklaidos. Interpoliavimas. Splainas. Pusiaukirtos metodas. Relaksacijos metodas. Niutono metodas. Netiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai. Gauso metodas. Triįstrižainės sistemos. Skaidos metodai (LU ir Choleckio). Jakobio ir Zeidelio metodas. Stacionarieji iteraciniai metodai. Variaciniai metodai. Stačiakampių, trapecijų, Simpsono formulės. Stačiakampių formulės. Trapecijų formulė. Simpsono formulė. Neapibrėžtinių koeficientų metodas. Gauso skaitinio integravimo formulės. Bendroji uždavinio sprendimo schema. Parabolių metodas. Atvirkštinių iteracijų metodas. Laipsnių metodas. Aukso pjūvio metodas. Niutono metodas. Kelių kintamųjų funkcijų minimumo uždavinys. Simpleksų metodas.
  Algebra, špera(11 puslapių)
  2006-03-15
 • Skaitiniai metodai. Gauso metodas

  Uždavinio sąlyga ir analizė. Užduotis Nr. 13. Rasti duotos matricos atvirkštinę matricą Gauso metodu. Gauso metodas. Tiesioginis etapas. Atvirkštinis etapas. Gauso metodo skaičiavimo apimtis. Atvirkštinės matricos apskaičiavimas Gauso metodu. Lema. Algoritmo aprašymas. Programos tekstas. Rezultatų pavyzdžiai.
  Algebra, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-24
 • Skaitiniai metodai. Racionaliųjų funkcijų metodas. Padė aproksimacija

  Teorija. Funkcija. Padė aproksimacijos metodas. Gauso metodas. Hornerio schema. Redukcija. Programa. Pagrindinė programa. Programos langas. Darbas su programa. Programos tekstas. h failas. Tiriamoji programa. Programos langas. Darbas su programa. Programos tekstas. h failas. Tyrimo duomenys ir rezultatai. N priklausomybės nuo argumento grafikas. Duomenys ir rezultatai.
  Algebra, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-12-18
 • Sveikaskaitis programavimas. Uždavinio formulavimas ir sprendimas

  Sveikaskaitis programavimas. Uždavinio formulavimas ir sprendimas. Uždavinio formulavimas ir sprendimas. Transporto uždaviniai ir jų sprendimo būdai. Transporto uždavinys (teikėjo prisitaikymo prie paklausos uždavinys) ir jo sprendimo būdai.
  Algebra, referatas(26 puslapiai)
  2005-10-20
 • Šaknų atskyrimo metodas

  Įvadas. Grafinis šaknų atskyrimo būdas. Monotoniškumo intervalų metodas. Intervalo skaidos metodas. Programos testavimas. Programos tekstas. Testinio uždavinio sprendimas. Testinio uždavinio programos tekstas. Išvados.
  Algebra, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-05-31
 • Tiesė

  Tiesė. Apibrėžimas. Teorema. Pavyzdžiai. Išvados.
  Algebra, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-12-08
 • Tiesinė algebra

  Tiesinės algebros uždaviniai. Sprendimas Kramerio metodu. Sprendimas Gauso metodu. Sprendimas atvirkštines matricos pagalba. Funkcijos, ribos, diferencialinis skaičiavimas. Apibrėžtinis ir neapibrėžtinis integralai. Diferencialinės lygtys.
  Algebra, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-01-23
 • Tiesinė algebra (2)

  Užduotys: Išspręsti Gauso, Kramerio, atvirkštinės matricos metodais. Funkcijos, ribos, diferencialinis skaičiavimas. Ištirti tolydumą. Apibrėžtinis ir neapibrėžtinis integralai. Diferencialinės lygtys.
  Algebra, namų darbas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Tiesinė algebra (3)

  Tiesinis operatorius. Tiesinių lygčių išsprendžiamumas. Spektrinis savijungio operatoriaus išdėstymas. Keilio ir Hamiltono teorema. Pk – savybės. Unitarusis operatorius. Ortogonalioji transformacija.
  Algebra, špera(6 puslapiai)
  2007-01-18
 • Tiesinė algebra (4)

  Apskaičiuokite (matricų lygtys).Sprendimas. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu ir determinantų pagalba. Sprendimas. Patikrinimas. Sudarome gamybos planą. Sprendimas. Sudarykite gamybos planą, kurį realizavus gautume didžiausią pelną. Sprendimas. Kūrybinis darbas. Pateikite matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių. Sprendimas.
  Algebra, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-03-31
 • Tiesinė algebra ir diferiancialinis skaičiavimas

  Išvestinės sąvoka. Išvestinės geometrinė prasmė. Diferencialo apibrėžimas ir geometrinė prasmė. Diferencialo formos invarianntiškumo savybė. Diferencialo savybės. Vidurinių reikšmių teoremos. Rolio teorema, Koši teorema. Lagranžo teorema, Lopitalio taisyklė. Pakankamos ekstremumo sąlygos. Kreivės iškilumas ir perlinkio taškai. Funkcijos grafiko asimptotės. Vertikaliosios asimptotės. Pasvirosios asimptotės. Dalinės išvestinės, jų geometrinė prasmė. Pilnasis funkcijos pokytis. Pilnasis diferencialas. Sudėtinių funkcijų diferencijavimas. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas.
  Algebra, špera(4 puslapiai)
  2006-03-08
 • Tiesinė algebra ir išvestinės

  Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Bendroji plokštumos lygtis. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėje R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus plokštumos taškus. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Polinė koordinačių sistema. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neapibrėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų savybės. Nykstamų funkcijų palyginimai. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai.
  Algebra, špera(4 puslapiai)
  2006-03-01
 • Tiesinės ir kvadratinės lygtys su parametrais

  PowerPoint pristatymas. Naudojami teoriniai teiginiai. Tiesinė lygtis. Kvadratinė lygtis. Uždaviniai ir sprendimai.
  Algebra, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-25
 • Tiesinės, kvadratinės ir racionaliosios lygtys

  Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos reikalavimai. Minimalūs reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai. Aukštesni reikalavimai. Darbo turinys. Tiesinės lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Kvadratinės lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Lygtys su moduliu. Racionaliosios lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Lygčių sistemos.
  Algebra, konspektas(32 puslapiai)
  2006-02-28
 • Tiesinių nelygybių sistemos

  PowerPoint pristatymas. Tiesinių nelygybių su n nežinomųjų sistemos. Pavyzdžiai. Optimalus planavimas. Uždavinių sprendimo pavydžiai.
  Algebra, pristatymas(29 skaidrės)
  2005-10-14
 • Vektoriai

  Atsitiktiniai vektoriai. N-matė pasiskirstymo funkcija. Dvimatis tolydus atsitiktinis vektorius. Kelių atsitiktinių dydžių (argumentų) funkcijos. Atsitiktinių vektorių skaitinės charakteristikos. Centrinės ribinės teoremos. Čebyševo nelygybės. Didžiųjų skaičių dėsnis. Markovo teorema. Čebišovo teorema. Bernulio teorema. Montekarlo metodas. Statistikos problemos ir objektas. Grafinis imties vaizdavimas. Maksimalaus tikėtinumo metodas. Momentų metodas. Pasikliautinieji intervalai.
  Algebra, špera(17 puslapių)
  2005-11-29
 • Vektoriai (2)

  Vektoriaus sąvoka. Veiksmai su vektoriais. Vektorių sudėtis. Vektorių atimtis. Vektoriaus daugyba iš skaičiaus. Vektoriai ir koordinatės. Vektorių sandaugos. Vektorių skaliarinė sandauga. Vektorių vektorinė sandauga. Mišrioji vektorių sandauga. Vektorių uždaviniai. Išvados.
  Algebra, referatas(17 puslapių)
  2006-04-25
 • Vektoriai ir jų veiksmai

  Vektoriai. Vektorių sudėtis. Vektorių atimtis. Vektorių daugyba iš skaičių.
  Algebra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-20
 • Vektoriai ir jų veiksmai (2)

  PowerPoint pristatymas. Vektoriaus sąvoka. Vektorių sudėtis. Vektorių atimtis. Vektorių daugyba iš skaičiaus. Uždavinys.
  Algebra, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-21
Puslapyje rodyti po