Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika>Algebra>Algebros referatai

Algebros referatai (14 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aritmetiniai ženklai ir žymenys

  Sudėtis. Sudėties savybės. Atimtis. Daugyba. Dalyba. Lygybė. Procentai. Skliaustai. Nelygybės ženklai. Laipsnio rodiklis. Šaknies ženklas.
  Algebra, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-03
 • Funkcija

  Įžanga. Istorija. Funkcija. Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikštinės funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtys. Funkcijos išvestinė, jos geometrinė prasmė. Funkcijos diferencijuomumas. Diferencijavimo taisyklės. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Logaritminio diferencijavimo metodas. Parametrinėmis lygtimis duotų funkcijų diferencijavimas. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lopitalio taisyklė. Diferencialas ir jo savybės. Diferencijavimo taikymas apytiksliam skaičiavimui. Aukštesnių eilių išvestinė ir diferencialai. Bendroji funkcijų tyrimo schema. Funkcijos ekstremumo radimas antros išvestinės pagalba. Kreivės asimptotės. Bendros sąvokos kelių kintamųjų funkcijų. Kelių kintamųjų funkcijos riba ir tolydumas. Kelių kintamųjų funkcijos daliniai ir pilni pokyčiai. Kelių kintamųjų funkcijos dalinės išvestinės. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas diferencialai. Sudėtinės funkcijos diferenciavimas. Neišreikštinės funkcijos diferenciavimas dalinių išvestinių pagalba. Kelių kintamųjų funkcijų aukštesnių eilių diferenciavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų ekstremumai. Funkcijos riba taške. Vienpusės funkcijos ribos. Funkcijos riba. Aprėžtosios ir neaprėžtosios funkcijos. Nykstamos funkcijos ir jų savybės. Ribų dėsniai. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Funkcijos tolydumas taške. Tolygios funkcijos atkarpoje. Trūkiosios taškų funkcijos. Trūkio taškų tipai. Funkcijos riba taške. Vienpusės funkcijos ribos. Aprėžtosios ir neaprėžtosios funkcijos. Nykstamos funkcijos ir jų savybės. Ribų dėsniai. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Funkcijos tolydumas taške. Tolygios funkcijos atkarpoje. Trūkiosios taškų funkcijos. Trūkio taškų tipai.
  Algebra, referatas(17 puslapių)
  2006-04-26
 • Funkcijos tyrimas

  Funkcijos tyrimas. Trūkio ir tolydumo taškai. Kritiniai taškai. Asimptotės. Susikirtimai su ašimis.
  Algebra, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-28
 • Funkcijų išvestinių skaičiavimas ir taikymai

  Reikalavimai. Funkcijos išvestinės sąvoka. Funkcijos grafiko liestinė. Funkcijos tyrimas taikant išvestines. Pirmykštė funkcija. Integralas ir jo taikymas. Uždaviniai. Rekomenduojami uždaviniai.
  Algebra, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-04
 • Geometrinė progresija

  2006 metų matematikos valstybinio egzamino reikalavimai. Geometrinė progresija. Apibrėžimas. Savybė. Pavyzdžiai. Rekomenduojami uždaviniai. Nykstamoji geometrinė progresija. Apibrėžimas. Pavyzdžiai. Rekomenduojami uždaviniai.
  Algebra, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-11
 • Grafinis lygčių ir nelygybių sprendimas

  Įvadas. Grafinis lygties sprendimas apytikslis lygties f(x) = g(x) sprendimas braižant funkcijų y = f(x) ir y = g(x) grafikus. Lygties sprendiniai yra tų grafikų sankirtos taškų abscisės. Grafinis metodas-apytikslis matematikos uždavinio sprendimo, naudojant funkcijų grafikus, metodas. Sprendimo eiga. Sprendimas. Funkcijos: 2x=x3+1, (1/3)x= -5/(x+2), 3/4x=6-x, x2- 3x+ 2<2x- 4, f(x)= 0,25x3-3x. Pateikti 4 funkcijų grafikai.
  Algebra, referatas(6 puslapiai)
  2009-04-23
 • Iracionalieji skaičiai pi ir e

  Įvadas. Darbo problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Iš senosios matematikos istorijos… Archimedas. Skaičius pi. Kas yra skaičius pi? Skaičiaus pi tyrinėjimų istorija. Uždaviniai. Skaičius e. Kas yra skaičius e? Skaičiaus e atsiradimo istorija. Skaičiaus e skaičiavimo rekordai. Darbo apibendrinimas, analizė ir išvados.
  Algebra, referatas(15 puslapių)
  2006-06-06
 • Kvadratinės funkcijos mokymosi vaizdinė priemonė

  Trumpa darbo anotacija. Įžanga. Funkcija. Tiesinė funkcija. Kvadratinė funkcija. Kvadratinių lygčių sprendimas. Kvadratinė lygtis. Praktiniai pritaikymai.
  Algebra, referatas(12 puslapių)
  2007-05-10
 • Laipsninės funkcijos

  Įvadas. Laipsninė funkcija su sveikuoju rodikliu. Funkcija f(x). Funkcija su racionaliuoju rodikliu.
  Algebra, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Laipsninės funkcijos (2)

  Atskiri laipsninių funkcijų atvejai. Mokyklinio matematikos egzamino reikalavimai. Valstybinio matematikos egzamino reikalavimai. Pagrindinės sąvokos. Tiesinė funkcija. Kvadratinė funkcija. Funkcija. Proporcija. Tiesioginis proporcingumas. Atvirkštinis proporcingumas. Uždaviniai ir jų sprendimai. Rekomenduojami uždaviniai.
  Algebra, referatas(13 puslapių)
  2006-10-02
 • Rūšiavimo algoritmai

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti rūšiavimo algoritmus bei aprašyti populiariausius. Algoritmo samprata. Rūšiavimas. Rūšiavimo algoritmai. Išrinkimo (selection) algoritmas. Įterpimo algoritmas. Burbulo algoritmas. Rūšiavimas Šelo algoritmu. Greito rūšiavimo algoritmai. Rūšiavimo algoritmų palyginimas. Išvados.
  Algebra, referatas(12 puslapių)
  2010-04-02
 • Skaičiai milžinai

  Skaičiaus gimimas. Koks skaičius paskutinis. Skaičiai milžinai.
  Algebra, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-04
 • Sveikaskaitis programavimas. Uždavinio formulavimas ir sprendimas

  Sveikaskaitis programavimas. Uždavinio formulavimas ir sprendimas. Uždavinio formulavimas ir sprendimas. Transporto uždaviniai ir jų sprendimo būdai. Transporto uždavinys (teikėjo prisitaikymo prie paklausos uždavinys) ir jo sprendimo būdai.
  Algebra, referatas(26 puslapiai)
  2005-10-20
 • Vektoriai (2)

  Vektoriaus sąvoka. Veiksmai su vektoriais. Vektorių sudėtis. Vektorių atimtis. Vektoriaus daugyba iš skaičiaus. Vektoriai ir koordinatės. Vektorių sandaugos. Vektorių skaliarinė sandauga. Vektorių vektorinė sandauga. Mišrioji vektorių sandauga. Vektorių uždaviniai. Išvados.
  Algebra, referatas(17 puslapių)
  2006-04-25