Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika>Algebra>Algebros uždaviniai

Algebros uždaviniai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Algebra

  Funkcijų išvestinės. Integralai. Kompleksiniai skaičiai. Lygtys.
  Algebra, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-06-15
 • Diferencialinis skaičiavimas

  Apskaičiuokite ribas. Sprendimas. Kūrybinis darbas: Pateikite 4 elementariųjų funkcijų išvestinių skaičiavimo pavyzdžius, ištirkite pasirinktą funkciją, nubrėžkite jos grafiką. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, nubrėžkite grafiką. Suintegruokite. Apskaičiuoti apibrėžtinius integralus.
  Algebra, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-03-31
 • Diferencialinių lygčių sprendimas naudojant "Maple"

  Tikslai: Išmokti išspręsti diferencialines lygtis ar lygčių sistemas ir ištirti gautus sprendinius, pasinaudojant kompiuterinės algebros paketu "Maple". 3 uždaviniai. Išspręsti diferencialinę lygtį su pradinėmis sąlygomis y(1)=1, (0)=1 ir sprendinius pavaizduoti grafiškai. Išspręsti diferencialinę lygčių sistemą su pradinėmis sąlygomis x(0)=1 ir y(0)=2. Sprendinius pavaizduoti grafiškai. Žinoma, kad automato AK 74 kulką, judančia ore veikia pasipriešinimo jėga. Suraskite "metimo kampą", kulkos galinį greitį, trajektorijos aukštį, lėkio laiką, kritimo kampą. Taikinio nuotolis yra L=700m.
  Algebra, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-02-25
 • Funkcijos (4)

  Įrodyti, kad F(x) yra funkcijos f(x) pirmykštė. Rasti F(x). Rasti F(x), einančią per duotą tašką. Apskaičiuokite neapibrėžtą integralą. Apskaičiuokite apibrėžtą integralą. Rasti šios funkcijos pirmykštę funkcija, einančią per tašką (-2;0). Apskaičiuoti plotą figūros, ribojamos tiesinės funkcijos ir jos pirmykštės funkcijos. Pilant smėlį gaunamas kalnas, kurio kraštas atitinka funkciją. Apskaičiuokite figūros plotą, apribotą duotomis funkcijomis. Raskite figūros tūrį, funkciją intervale [-2;2] apsukus abscisės ašimi. Įrodyti, kad F(x) yra funkcijos f(x) pirmykštė. Rasti F(x). Rasti F(x), einančią per duotą tašką. Apskaičiuokite neapibrėžtą integralą. Apskaičiuokite apibrėžtą integralą. Duotas tiesinės funkcijos grafikas. Pilant smėlį gaunamas kalnas, kurio kraštas atitinka funkciją. Kokį tūrį smėlio reikia supilti, kad gautųsi 15m aukščio kalnas? Kokio aukščio kalnas gausis supylus 144 m3 smėlio? Koks bus šio aukščio kalno plotis? Apskaičiuokite figūros plotą, apribotą duotomis funkcijomis x = 4 , x = 0 , y = 0. Raskite figūros tūrį, funkciją intervale [0;4] apsukus abscisės ašimi.
  Algebra, uždavinys(16 puslapių)
  2009-04-23
 • Funkcijos tolydumas

  Funkcijos tolydumas. Teoremos. Uždaviniai. Pratimai. Atsakymai.
  Algebra, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-12-18
 • Judėjimo uždaviniai

  Įvadas ir tikslai. Uždaviniai. Sprendimai. Išvados.
  Algebra, uždavinys(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Lygčių sistemos ir lygtys

  Išspręskite lygčių sistemą. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Nesprendžiant lygties parodyti, kad lygtis neturi šaknų. Nespręsdami lygties raskite jos šaknų kvadratų sumą. Išspręskite lygtį. Išspręskite lygtį. Išspręsti kvadratinę lygtį išskiriant dvinario kvadratą. Išspręskite lygčių sistemą. Išspręskite lygčių sistemą.
  Algebra, uždavinys(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Lygtys, nelygybės ir jų sistemos

  Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimai. Sąvokos. Lygtys. Trupmeninės lygtys. Bikvadratinės lygtys. Ekvivalenčios lygtys. Lygčių sistemos. Lygčių sistemų sprendimas grafiniu būdu. Nelygybės. Skaitinės nelygybės. Nelygybių sprendimas intervalų metodu. Nelygybių sistemos. Rekomenduojami uždaviniai.
  Algebra, uždavinys(33 puslapiai)
  2006-05-15
 • Logaritmai

  8 uždaviniai su sprendimais ir paaiškinimais.
  Algebra, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-03-01
 • Pajamos ir pelnas

  PowerPoint pristatymas. Pajamos. Pelnas. Uždavinys. Sprendimas.
  Algebra, uždavinys(7 skaidrės)
  2007-01-31
 • Perkelties metodas

  Uždavinio formulavimas, Triįstrižainių sistemų sprendimo paaiškinimas ir algoritmas, Programos sudarymas, Kontrolinio uždavinio sprendimas ir rezultatų pateikimas.
  Algebra, uždavinys(3 puslapiai)
  2005-03-10
 • Tiesė

  Tiesė. Apibrėžimas. Teorema. Pavyzdžiai. Išvados.
  Algebra, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-12-08
 • Tiesinė algebra (4)

  Apskaičiuokite (matricų lygtys).Sprendimas. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu ir determinantų pagalba. Sprendimas. Patikrinimas. Sudarome gamybos planą. Sprendimas. Sudarykite gamybos planą, kurį realizavus gautume didžiausią pelną. Sprendimas. Kūrybinis darbas. Pateikite matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių. Sprendimas.
  Algebra, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-03-31