Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Matematika>Algebra>Algebros konspektai

Algebros konspektai (33 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompleksiniai skaičiai

  Apibrėžimai. Operacijų savybės. Atimties ir dalybos operacijos. Geometrinis vaizdavimas. Trigonometrinis ir eksponentinis pavidalas. Laipsnis. Šaknies traukimas. Pdf formatas.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2005-08-14
 • Kompleksiniai skaičiai (4)

  Kompleksiniai skaičiai. Kompleksinių skaičių geometrinis vaizdavimas. Pavyzdžiai. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Veiksmai su trigonometrinės formos kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus rodiklinė forma. Veiksmai su rodiklinės formos kompleksiniais skaičiais.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2007-12-05
 • Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija

  Kompleksiniai skaičiai, jų algebrinė, trigonometrinė ir rodyklinė formos. Kompleksinių skaičių geometrinis vaizdavimas ir jų išplėstinė aibė. Kompleksinių skaičių sudėtis, daugyba, dalyba reiškiami skirtingomis formomis. Kompleksinio skaičiaus pakėlimas laipsniu. Kompleksinio skaičiaus šaknis. Oilerio formulė. Kompleksinių skaičių sekos jų konvergavimas. Kompleksinių skaičių eilutės ir šių eilučių sumos. Kompleksinių skaičių eilučių pakankamos konvergavimo sąlygos. Kompleksinio kintamojo funkcijos jų algebrinė bei rodyklinė formos. Kompleksinio kintamojo elementariosios funkcijos. Kompleksinio kintamojo išvestinė. Koši ir Rymano sąlygos (algebrinė ir rodyklinė formos). Kompleksinio kintamojo analizinės funkcijos. Kompleksinio kintamojo išvestinės argumento ir modulio geometrinės interpretacijos. Konforminiai atvaizdžiai. Teorema apie analizinių funkcijų atvaizdžius. Harmoninės funkcijos. Rodyklinės ir jai atvirkščiosios funkcijos atvaizdžiai. Rymano paviršius. Inversijos atvaizdis. Kompleksinio kintamojo funkcijos integralas it jo paprasčiausios savybės. Koši teoremos apie analizinės funkcijos integralą ir integralą kai analizinė funkcija turi baigtinį skaičių ypatingųjų taškų. Apibendrintoji Koši teorema. Neapibrėžtasis kompleksinio kintamojo funkcijos integralas. Koši formulė. Analizinės funkcijos išvestinės. Analizinių funkcijų eilutės. Teiloro eilutės. Elementariųjų funkcijų Teiloro eilutės. Lorano eilutės ir jų konvergavimas. Vienareikšmės analizinės funkcijos ypatingųjų taškų klasifikacija.
  Algebra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Logikos algebra. Loginiai elementai

  Loginės konstantos ir kintamieji. Teisingumo lentelės. Loginės operacijos. Logikos algebros dėsniai. Trigeriai – atminties schemos. Loginių schemų pritaikymo pavyzdžiai. Užduotys laboratoriniams darbams.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2005-09-27
 • Matematika (33)

  Furjė eilutės ir Furjė integralas. Ortonormuotos sistemos ir apibendrintoji Furjė eilutė. Furje eilutės. Uždarosios ir pilnosios ortonormuotosios sistemos. Trigonometrinių Furjė eilučių konvergavimas. Trigonometrinės Furjė eilutės kompleksinė forma. Furjė integralas. Furjė transformacija. Furjė cos & sin transformacijos. Kompleksinė dvilypio Furjė integralo forma. Spektro sąvoka. Matematinės físicos lygčių sprendimas Furjė metodu. Kompleksinio kintamojo funkcijos. Kompleksinio skaičiaus algebrinė forma. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma ir jo vaizdavimas plokštumoje. Kompleksinių skaičių aibė. Kompleksinio kintamojo funkcijos. Kompleksinio kintamojo savokos. Riba. Tolydumas. Diferencijuojamas. Harmoninės funkcijos. Pagrindinės elementariosios funkcijos. Laispninė funkcija. Rodiklinė (eksponentinė) funkcija. Trigonometrinės ir hiperbolinės funkcijos. Logaritminė ir bendroji laipsninės funkcijos. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos. Kompleksinio kintamojo funkcijos integralas. Kompleksinio kintamojo funkcijos kreivinis integralas. Integralas su kintamais viršutiniais rėžiais. Koši integralinė forma. Eilutės. Kompleksinių skaičių eilutės. Funkcijų eilutės. Lorano eilutės. Lorano eilutės dalis. Analizinės funkcijos nuliai ir ypatingi taškai. Rezidiumai ir jų taikymas. Pagrindinės rezidiumų taisyklės. Operacinis skaičiavimas. Laplaso transformacija. Pirmavaizdis (originalas) ir vaizdas. Svarbiausios Laplaso transformacijos savybės. Pirmavaizdžių sąsuka. Vaizdų sandaugos teorema. Deonelio formulė. Furje ir Laplaso transformacijų ryšys. atvirkštinė Laplaso transformacija. Furje ir Laplaso transformacijų ryšys. Pagrindinė vaizdų ir pirmavaizdžių atitikties teorema. Racionaliųjų trupmenų pirmavaizdžiai. Laplaso transformacijų taikymas diferencijuotų lygčių sprendimui. Tiesinių diferencijuotų lygčių su pastoviais koeficientais sprendimas. Duamelio formulės taikymas sprendžiant tiesinės diferencijuotas lygtis su nulinėmis pradinėmis sąlygomis.
  Algebra, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-09
 • Modulis

  Teorija. 20 uždavinių su sprendimais.
  Algebra, konspektas(8 puslapiai)
  2005-09-25
 • Paprastosios diferencialinės lygtys

  Individualios užduotys: trumpa teorijos apžvalga, pavyzdžiai, užduotys savarankiškam darbui. Pirmosios eilės diferencialinių lygčių sprendimas. Antrosios eilės paprasčiausiųjų diferencialinių lygčių sprendimas. Antrosios eilės tiesinių diferencialinių lygčių su pastoviaisiais koeficientais sprendimas. Tiesinių diferencialinių lygčių sistemų sprendimas. Fizikos uždaviniai, suvedami į pirmosios eilės diferencialines lygtis. Geometrijos uždaviniai, suvedami į pirmosios eilės diferencialines lygtis. Pirmosios eilės diferencialinių lygčių skaitinis sprendimas. Išspręstosios užduotys.
  Algebra, konspektas(30 puslapių)
  2006-10-12
 • Paprastosios diferencialinės lygtys (2)

  Paprastosios diferencialinės lygtys. Pagrindinės diferencialinių lygčių sąvokos. Praktikos uždaviniai, kurių sprendimas susijęs su diferencialinės lygties sprendimu. Diferencialinės lygties apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Kai kurių pirmosios eilės diferencialinių lygčių sprendimas. Lygtys su atskiriančiais kintamaisiais. Lygtys su atskirtaisiais kintamaisiais. Homogeninės diferencialinės lygtys. Tiesinė diferencialinė lygtis. Nehomogeninė lygtis. Bernulio lygtis. Aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys. Įvadinės sąvokos. Koši uždavinys. Sprendinio vienaties ir egzistavimo teorema. Kai kurių aukštesniųjų diferencialinių lygčių sprendimas eilės pažeminimo metodu. Aukštesniųjų eilių tiesinės diferencialinės lygtys. Įvadinės sąvokos. Tiesinis diferencialinis operatorius. Sprendinių savybės. Vronskio determinantas. Homogeninės lygties bendrojo sprendinio struktūra. Nehomogeninės lygties bendrojo sprendinio struktūra. Tiesinės homogeninės n-tos eilės lygtys su pastoviais koeficientais. Aukštesniųjų eilių tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys su pastoviaisiais koeficientais. Kai kurie atskirųjų sprendinių radimo variantai. Atskirojo sprendinio radimas, taikant superpozicijos taisyklę. Bendrojo sprendinio radimas, taikant konstantų varijavimo metodą. Tiesinių diferencialinių lygčių sistemos. Homogeninės sistemos. Diferencialinių lygčių taikymai svyravimams nagrinėti. Priverstiniai svyravimai (nehomogeninė lygtis). Sukinio tūris. Kreivės ilgis.
  Algebra, konspektas(40 puslapių)
  2006-10-12
 • Skaičiai

  Sąvokos. Natūralieji skaičiai – skaičiai, kuriais skaičiuojame daliklius. Sveikieji skaičiai. Racionalieji skaičiai. Iracionalieji skaičiai. Priešingi skaičiai. Atvirkštiniai skaičiai. Standartinė skaičiaus išraiška. Skaičių palyginimas. Skaičių apvalinimas. Tiesioginio matavimo paklaida. Požymiai. Natūralieji skaičiai – skaičiai, kuriais skaičiuojame daliklius. Sveikieji skaičiai. Racionalieji skaičiai. Iracionalieji skaičiai. Uždaviniai.
  Algebra, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Skaičių eilutės

  Skaičių eilutės apibrėžimas ir konvergavimas. Bendrosios konverguojančių eilučių savybės. Teigiamosios eilutės. Absoliutinis ir reliatyvusis konvergavimas. Alternuojančios eilutės. Konverguojančiųjų eilučių savybės. Funkcijų eilutės suma. Mažoruojamos eilutės. Laipsninės eilutės. Teiloro eilutė. Funkcijų skaliarinė sandauga. Ortogonaliosios funkcijų sistemos. Apibendrinta Furjė eillutė. Trigonometrinės Furjė eilutės. Kompleksinių skaičių sekos ir eilės. Taškų aibės plokštumoje. Kompleksinio kintamojo funkcija. Funkcijos riba ir tolydumas. Laipsninės eilutės kompleksinių skaičių aibėje. Oilerio formulės išvedimas. Eksponentinė funkcija. Išvestinė ir diferencialas. Koši integralinės teoremos. Koši integralinės formulės.
  Algebra, konspektas(12 puslapių)
  2006-02-06
 • Tiesinės, kvadratinės ir racionaliosios lygtys

  Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos reikalavimai. Minimalūs reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai. Aukštesni reikalavimai. Darbo turinys. Tiesinės lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Kvadratinės lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Lygtys su moduliu. Racionaliosios lygtys (jų sprendimas, sudarymas). Lygčių sistemos.
  Algebra, konspektas(32 puslapiai)
  2006-02-28
 • Vektoriai ir jų veiksmai

  Vektoriai. Vektorių sudėtis. Vektorių atimtis. Vektorių daugyba iš skaičių.
  Algebra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-20
 • Vektorių daugyba

  Vektorių skaliarinė daugyba. Plokštumos dekartinių koordinačių keitimas. Vektorių vektorinė daugyba. Trijų vektorių mišrioji daugyba.
  Algebra, konspektas(16 puslapių)
  2005-09-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po