Išplėstinė paieška
 
 

Algebra (123 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kelių kintamųjų funkcijos

  Aibės plokštumoje ir erdvėje. Dviejų kintamųjų dydžių funkcijos apibrėžimo sritis ir geometrinis interpretavimas. Geometrinis interpretavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų grafikas. Taško plokštumoje S - aplinka. Dviejų kintamųjų funkcijos ribos samprata. Dviejų kintamųjų funkcijų dalinės išvestinės ir funkcijų diferencijavimas. Dalinių išvestinių geometrinis interpretavimas. Pilnasis funkcijos pokytis. Diferencijavimo taisyklė. Dviejų kintamųjų pilnasis funkcijos pokytis. Pilnojo funkcijos pokyčio reikšmė per argumento pokytį. Dviejų kintamųjų funkcijų pilnasis diferencialas ir jo pagrindinės savybės. Pilnojo diferencialo taikymas apytiksliams skaičiavimams. Sudėtinės dviejų kintamųjų dydžių funkcijos diferencijavimas. Pirmojo diferencialo formos invariantiškumas. Neišreikštinės funkcijos diferencijavimas. Aukštesniųjų eilių išvestinės. Aukštesniųjų eilių diferencialai.
  Algebra, konspektas(27 puslapiai)
  2006-10-17
 • Kompleksiniai skaičiai

  Apibrėžimai. Operacijų savybės. Atimties ir dalybos operacijos. Geometrinis vaizdavimas. Trigonometrinis ir eksponentinis pavidalas. Laipsnis. Šaknies traukimas. Pdf formatas.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2005-08-14
 • Kompleksiniai skaičiai (2)

  Istorija. Kompleksiniai skaičiai. Sudėtis. Atimtis. Daugyba. Dalyba. Modulis. Pavyzdžiai. O kaip pavaizduoti kompleksinį skaičių? Trigonometrinė forma.
  Algebra, rašinys(4 puslapiai)
  2006-08-11
 • Kompleksiniai skaičiai (3)

  Kompleksinio skaičiaus apibrėžimai. Kompleksinė plokštuma. Algebriniai veiksmai su kompleksiniais skaičiais. Kompleksinių skaičių trigonometrinė išraiška ir jos naudojimas atliekant daugybą, dalybą ir keliant laipsniu. Šaknies traukimas iš kompleksinio skaičiaus. Kompleksinio skaičiaus rodyklinė formulė. Kompleksinio kintamojo funkcijos sąvoka. Tiesinė kompleksinio kintamojo funkcija. Kai kurios elementariosios kompleksinio kintamojo funkcijos. Neapibrėžtinio integralo lentelės. Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtinis integralas. Apibrėžimas. Tiesioginis integravimo metodas. Integravimas keičiant kintamąjį. Integravimas dalimis metodas. Kvadratinio dvinario, pakelto n-tuoju laipsniu integravimas. Kvadratinių trinarių integravimas. Paprasčiausių trupmenų integravimas. Kvadratinių dvinarių integravimas. Racionaliųjų trupmenų integravimas. Racionalių trupmenų skaidymas. Racionalių trupmenų integravimas. Iracionaliųjų funkcijų integravimas. Trigonometrinių funkcijų integravimas. Integralai, neišreiškiami elementariosiomis funkcijomis. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas ir jo geometrinė prasmė. Jo savybės. Vidurinės reikšmės teoremos. Apibrėžtinis integralas su kintamu viršutiniu rėžiu. Niutono ir Leibnico formulė. Apibrėžtinio integralo skaičiavimas keičiant kintamąjį. Integralas su simetriniais rėžiais. Integravimas dalimis. Integralai. Netiesioginių integralų su begaliniais rėžiais konvergavimo požymiai. Apibrėžtinis integralas su begaliniais rėžiais. Trukiųjų funkcijų netiesioginiai integralai. Kūnų tūrio skaičiavimas. Apibrėžtinio integralo taikymas mechanikoje. Lanko ilgio skaičiavimas. Ploto ir lanko ilgio skaičiavimas polinėje koordinačių sistemoje. Apibrėžtinio integralo taikymo schema.
  Algebra, špera(16 puslapių)
  2006-10-12
 • Kompleksiniai skaičiai (4)

  Kompleksiniai skaičiai. Kompleksinių skaičių geometrinis vaizdavimas. Pavyzdžiai. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Veiksmai su trigonometrinės formos kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus rodiklinė forma. Veiksmai su rodiklinės formos kompleksiniais skaičiais.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2007-12-05
 • Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija

  Kompleksiniai skaičiai, jų algebrinė, trigonometrinė ir rodyklinė formos. Kompleksinių skaičių geometrinis vaizdavimas ir jų išplėstinė aibė. Kompleksinių skaičių sudėtis, daugyba, dalyba reiškiami skirtingomis formomis. Kompleksinio skaičiaus pakėlimas laipsniu. Kompleksinio skaičiaus šaknis. Oilerio formulė. Kompleksinių skaičių sekos jų konvergavimas. Kompleksinių skaičių eilutės ir šių eilučių sumos. Kompleksinių skaičių eilučių pakankamos konvergavimo sąlygos. Kompleksinio kintamojo funkcijos jų algebrinė bei rodyklinė formos. Kompleksinio kintamojo elementariosios funkcijos. Kompleksinio kintamojo išvestinė. Koši ir Rymano sąlygos (algebrinė ir rodyklinė formos). Kompleksinio kintamojo analizinės funkcijos. Kompleksinio kintamojo išvestinės argumento ir modulio geometrinės interpretacijos. Konforminiai atvaizdžiai. Teorema apie analizinių funkcijų atvaizdžius. Harmoninės funkcijos. Rodyklinės ir jai atvirkščiosios funkcijos atvaizdžiai. Rymano paviršius. Inversijos atvaizdis. Kompleksinio kintamojo funkcijos integralas it jo paprasčiausios savybės. Koši teoremos apie analizinės funkcijos integralą ir integralą kai analizinė funkcija turi baigtinį skaičių ypatingųjų taškų. Apibendrintoji Koši teorema. Neapibrėžtasis kompleksinio kintamojo funkcijos integralas. Koši formulė. Analizinės funkcijos išvestinės. Analizinių funkcijų eilutės. Teiloro eilutės. Elementariųjų funkcijų Teiloro eilutės. Lorano eilutės ir jų konvergavimas. Vienareikšmės analizinės funkcijos ypatingųjų taškų klasifikacija.
  Algebra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Kvadratinė funkcija

  PowerPoint pristatymas. Kas tai? Sprendimas. Funkcija f(x)= ax2. Funkcija f(x)=ax2 +c. Pavyzdys. Sprendimas. Funkcijos f(x)=a(x+m)2 ir g(x)=a(x+m)2+n. Funkcija g(x)= a (x+m)2 +n. Pavyzdys. Sprendimas. Funkcija f(x)=ax2 + bx. Pavyzdys. Sprendimas. Funkcija f (x) = ax2 + bx + c. Pavyzdys. Sprendimas.
  Algebra, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-01-31
 • Kvadratinė funkcija (2)

  PowerPoint pristatymas. Kvadratinė funkcija. Kas tai? Neigiamos reikšmės. Rasti simetrijos ašį; viršūnės koordinatę, susikirtimo su 0y ašimi tašką. Iš grafiko nustatykite: didėjimo ir mažėjimo intervalus, neigiamas ir teigiamas reikšmes. Sprendimas. Funkcijų savybės.
  Algebra, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-07-02
 • Kvadratinė funkcija (3)

  PowerPoint pristatymas. Kvadratinės funkcijos apibrėžimas. Įvairios kvadratinės funkcijos išraiškos. Įsiminkite. Kvadratinės funkcijos taikymas. Apytikslis kvadratinių lygčių sprendimas. Kvadratinių nelygybių sprendimas. Kvadratinių lygčių ir nelygybių su parametrais sprendimas.
  Algebra, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-22
 • Kvadratinės funkcijos

  PowerPoint pristatymas. Kvadratinė funkcija ir funkcija f(x) = ax2. Funkcijos f(x) = ax2 + bx ir f(x) = ax2 +c. Funkcijos f(x) = a(x + m)2 + n ir f(x) = ax2 + bx + c = 0. Brėžinys. Uždaviniai. Atsakymai. Išvados.
  Algebra, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-06-15
 • Kvadratinės funkcijos mokymosi vaizdinė priemonė

  Trumpa darbo anotacija. Įžanga. Funkcija. Tiesinė funkcija. Kvadratinė funkcija. Kvadratinių lygčių sprendimas. Kvadratinė lygtis. Praktiniai pritaikymai.
  Algebra, referatas(12 puslapių)
  2007-05-10
 • Kvadratinės funkcijos transformacijos

  Parabolės transformacija priklausomai nuo koeficiento ir kitų rodiklių kaitos.
  Algebra, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-02-10
 • Kvadratinės lygtys

  PowerPoint pristatymas. Kvadratinė lygtis. Lygtis ax2+bx=0. Lygtis ax2+c=0. Sudėtingesnės kvadratinės lygtys. Kvadratinės lygties sprendinių formulės. Kvadratinės lygties sprendinių skaičius. Tekstiniai uždaviniai. Uždavinių sprendimai. Uždavinių sprendimai (3).
  Algebra, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-06-14
 • Kvadratinės lygtys su parametrais

  PowerPoint pristatymas. Kvadratinė lygtis ax2+bx+c=0. Kvadratinė lygtis su parametru. Pirmas pavyzdys. Antras pavyzdys. Trečias pavyzdys. Ketvirtas pavyzdys. Penktas pavyzdys.
  Algebra, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-03
 • Kvadratinių nelygybių sprendimas

  PowerPoint pristatymas. Kaip atrodo kvadratinė nelygybė? Nuo ko pradėti spręsti kvadratinę nelygybę? Lygties Ax2 + Bx + C = 0 sprendimas. Jei gavome, kad D > 0... Pastaba. Jei gavome, kad D = 0. Jei gavome, kad D < 0... Pavyzdžiai.
  Algebra, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-20
 • Kvadratinių trinarių skaidymas dauginamaisiais

  PowerPoint pristatymas. Kvadratinis trinaris. Kvadratinio trinario šaknys. Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais. Uždaviniai.
  Algebra, pristatymas(6 skaidrės)
  2005-12-18
 • Laipsninės funkcijos

  Įvadas. Laipsninė funkcija su sveikuoju rodikliu. Funkcija f(x). Funkcija su racionaliuoju rodikliu.
  Algebra, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Laipsninės funkcijos (2)

  Atskiri laipsninių funkcijų atvejai. Mokyklinio matematikos egzamino reikalavimai. Valstybinio matematikos egzamino reikalavimai. Pagrindinės sąvokos. Tiesinė funkcija. Kvadratinė funkcija. Funkcija. Proporcija. Tiesioginis proporcingumas. Atvirkštinis proporcingumas. Uždaviniai ir jų sprendimai. Rekomenduojami uždaviniai.
  Algebra, referatas(13 puslapių)
  2006-10-02
 • Lygčių sistemos ir lygtys

  Išspręskite lygčių sistemą. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Nesprendžiant lygties parodyti, kad lygtis neturi šaknų. Nespręsdami lygties raskite jos šaknų kvadratų sumą. Išspręskite lygtį. Išspręskite lygtį. Išspręsti kvadratinę lygtį išskiriant dvinario kvadratą. Išspręskite lygčių sistemą. Išspręskite lygčių sistemą.
  Algebra, uždavinys(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Lygtys, nelygybės ir jų sistemos

  Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimai. Sąvokos. Lygtys. Trupmeninės lygtys. Bikvadratinės lygtys. Ekvivalenčios lygtys. Lygčių sistemos. Lygčių sistemų sprendimas grafiniu būdu. Nelygybės. Skaitinės nelygybės. Nelygybių sprendimas intervalų metodu. Nelygybių sistemos. Rekomenduojami uždaviniai.
  Algebra, uždavinys(33 puslapiai)
  2006-05-15
Puslapyje rodyti po