Šperos.lt > Matematika > Algebra > Algebros pristatymai
Algebros pristatymai

(21 darbai)

Dešimtainių trupmeniniai skaičiaiPowerPoint pristatymas. Dešimtainės trupmenos. Aritmetiniai veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis. Sudėtis. Atimtis. Daugyba. Dalyba. Skaityti daugiau
Funkcija ir jos grafikasPowerPoint pristatymas. Funkcija ir jos grafikas. Elementarių funkcijų grafikai. Funkcijų riba ir tolydumas. Vienpusės funkcijos ribos. Funkcijos trūkio taškai. Skaityti daugiau
Funkcijos grafikas ir savybėsFunkcijos apibrėžimo sritis. Funkcijos reikšmių sritis. Funkcijos didėjimo ir mažėjimo intervalai. Funkcijos nuliai ir nuliniai taškai. Funkcijos lyginumas. Funkcijos ekstremumai ir ekstremumo taškai. Skaityti daugiau
Funkcijos išvestinėsPowerPoint pristatymas. Teorinė dalis su pavyzdžiais apie funkcijų išvestines. Vieno kintamojo funkcijos išvestinė. Pagrindinių funkcijų išvestinių formulės. Pagrindinių išvestinių skaičiavimo taisyklės. Išvestinės geometrinė prasmė. Išvestinės ekonominė prasmė. Išvestinių taikymas. Skaityti daugiau
Integralai, pirmykštės, išvestinėsPowerPoint pristatymas. Uždavinių sprendimas — integralai, išvestinės ir pirmykštės. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Kvadratinė funkcijaPowerPoint pristatymas. Kas tai? Sprendimas. Funkcija f(x)= ax2. Funkcija f(x)=ax2 +c. Pavyzdys. Sprendimas. Funkcijos f(x)=a(x+m)2 ir g(x)=a(x+m)2+n. Funkcija g(x)= a (x+m)2 +n. Pavyzdys. Sprendimas. Funkcija f(x)=ax2 + bx. Pavyzdys. Sprendimas. Funkcija f (x) = ax2 + bx + c. Pavyzdys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Kvadratinė funkcija (2)PowerPoint pristatymas. Kvadratinė funkcija. Kas tai? Neigiamos reikšmės. Rasti simetrijos ašį; viršūnės koordinatę, susikirtimo su 0y ašimi tašką. Iš grafiko nustatykite: didėjimo ir mažėjimo intervalus, neigiamas ir teigiamas reikšmes. Sprendimas. Funkcijų savybės. Skaityti daugiau
Kvadratinė funkcija (3)PowerPoint pristatymas. Kvadratinės funkcijos apibrėžimas. Įvairios kvadratinės funkcijos išraiškos. Įsiminkite. Kvadratinės funkcijos taikymas. Apytikslis kvadratinių lygčių sprendimas. Kvadratinių nelygybių sprendimas. Kvadratinių lygčių ir nelygybių su parametrais sprendimas. Skaityti daugiau
Kvadratinės funkcijosPowerPoint pristatymas. Kvadratinė funkcija ir funkcija f(x) = ax2. Funkcijos f(x) = ax2 + bx ir f(x) = ax2 +c. Funkcijos f(x) = a(x + m)2 + n ir f(x) = ax2 + bx + c = 0. Brėžinys. Uždaviniai. Atsakymai. Išvados. Skaityti daugiau
Kvadratinės lygtysPowerPoint pristatymas. Kvadratinė lygtis. Lygtis ax2+bx=0. Lygtis ax2+c=0. Sudėtingesnės kvadratinės lygtys. Kvadratinės lygties sprendinių formulės. Kvadratinės lygties sprendinių skaičius. Tekstiniai uždaviniai. Uždavinių sprendimai. Uždavinių sprendimai (3). Skaityti daugiau
Kvadratinės lygtys su parametraisPowerPoint pristatymas. Kvadratinė lygtis ax2+bx+c=0. Kvadratinė lygtis su parametru. Pirmas pavyzdys. Antras pavyzdys. Trečias pavyzdys. Ketvirtas pavyzdys. Penktas pavyzdys. Skaityti daugiau
Kvadratinių nelygybių sprendimasPowerPoint pristatymas. Kaip atrodo kvadratinė nelygybė? Nuo ko pradėti spręsti kvadratinę nelygybę? Lygties Ax2 + Bx + C = 0 sprendimas. Jei gavome, kad D > 0... Pastaba. Jei gavome, kad D = 0. Jei gavome, kad D < 0... Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Kvadratinių trinarių skaidymas dauginamaisiaisPowerPoint pristatymas. Kvadratinis trinaris. Kvadratinio trinario šaknys. Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Neigiamieji skaičiai ir veiksmai su jaisPowerPoint pristatymas. Teorija. Neigiamieji skaičiai. Skaičių ašis. Priešingieji skaičiai. Skaičiaus modulis. Dviejų neigiamųjų skaičių sudėtis. Dviejų neigiamųjų skaičių atimtis. Dviejų neigiamųjų skaičių daugyba. Dviejų neigiamųjų skaičių dalyba. Uždaviniai. Uždaviniai ir jų sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Rodiklinės funkcijos savybių taikymas uždavinių sprendimePowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Žinomas rodiklinių funkcijų savybes taikyti praktikoje. Užduotys ir sprendimai. Skaityti daugiau
Rodiklinės lygtys ir nelygybėsPowerPoint pristatymas. Rodiklinė funkcija. Apibrėžimas. Savybės. Rodiklinės lygtys. Rodiklinių lygčių sprendimo būdai. Suderinant pagrindus. Pavyzdys. Įvedant pažymėjimą. Pavyzdys. Rodiklinės nelygybės ir jų sistemos. Skaityti daugiau
Skaičių sekosPowerPoint pristatymas. Aritmetinė progresija. Aritmetinės progresijos narių sumos formulė. Geometrinė progresija. Geometrinės progresijos bendrojo nario formulė. Geometrinės progresijos narių sumos formulė. Nykstamoji geometrinė progresija. Skaityti daugiau
Tiesinės ir kvadratinės lygtys su parametraisPowerPoint pristatymas. Naudojami teoriniai teiginiai. Tiesinė lygtis. Kvadratinė lygtis. Uždaviniai ir sprendimai. Skaityti daugiau
Tiesinių nelygybių sistemosPowerPoint pristatymas. Tiesinių nelygybių su n nežinomųjų sistemos. Pavyzdžiai. Optimalus planavimas. Uždavinių sprendimo pavydžiai. Skaityti daugiau
Vektoriai ir jų veiksmai (2)PowerPoint pristatymas. Vektoriaus sąvoka. Vektorių sudėtis. Vektorių atimtis. Vektorių daugyba iš skaičiaus. Uždavinys. Skaityti daugiau